Inkark
Your Cart

Confidentialitate

                                 POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 


Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament pentru S.C. INKARK RETAIL S.R.L., în acest scop dedicând toate resursele și eforturile necesare pentru prelucrare datelor Clienților/Cumpărătorilor în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679, articolul 6 paragraful 1 aliniatul b) (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, acest document are rolul de a informa despre modul în care S.C. INKARK RETAIL  S.R.L. colectează, utilizează, transferă și protejează datele cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi, atunci când interacționează în legătură cu produsele comercializate prin ambient.acoladadesign.com, denumit în continuare Site.

S.C. INKARK RETAIL S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi sau orice alte modificări ale cerințelor legale. În cazul unei astfel de modificări, ultima versiune a Politicii de Confidențialitate va fi afișată în Site, motiv pentru care este recomandată verificarea periodică a conținutului acestui document.

1. INFORMAȚII DESPRE Inkark Retail

Inkark este denumirea comercială a S.C. INKARK RETAIL S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Iași, Str. Călărași nr. 27, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J22/2067/2016, cod unic de înregistrare fiscală CUI 36537715, denumită în continuare Vânzător.

În sensul legislației cu privire la protecția datelor personale, Vânzătorul este “operator” atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi. Vânzătorul este răspunzător de prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de administrator și determină scopul și mijloacele prin care vor fi procesate această categorie de date.

2. DATELE PERSONALE PRELUCRATE

Vânzătorul colectează anumite categorii de date cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi, direct de la aceștia, în următoarele situații:


 • La crearea contului de client, se transmit adresa de email, numărul de telefon, adresa fizică, numele și prenumele Clientului. În cadrul paginii personale “Contul meu” din Site se pot adăuga informații suplimentare, precum adrese suplimentare de livrare, data nașterii etc.

 • La plasarea comenzii, se furnizează numele și prenumele Cumpărătorului, adresa de email, adresa de livrare, număr de telefon, detalii de facturare, metoda de plată, datele cardului bancar etc.

 • Vânzătorul oferă Clienților săi și posibilitatea înregistrare în Site prin contul personal Facebook sau Google, prin direcționarea către o pagină administrată de Facebook Inc/Google LLC, unde Clienții vor fi informați cu privire la transferul datelor personale către Vânzător, care va avea acces la informațiile existente în profilul public (data nașterii, locația curentă, adresa de email, numele și prenumele persoanei, fotografia de profil, categoria de vârstă, sexul și orice alte informații setate în profil). Politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Google, pot fi consultate folosind următoarele link-uri:

 • https://www.facebook.com/about/privacy
 • https://policies.google.com/privacy

 • Pentru personalizarea experienței online a Clienților prin punerea la dispoziție a ofertelor adaptate profilului individual, Vânzătorul poate, de asemenea, să colecteze și să prelucreze ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Clienților în timpul vizitării Site-ului. Prin activarea și consimțirea la utilizarea cookie-urilor în browser-ul Clientului, Vânzătorul va achiziționa date despre vizitele efectuate, produsele vizualizate sau alte activități efectuate pe Site, conform Politicii noastre de cookie-uri.

 • Vânzătorul nu colectează și nu prelucrează în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu, starea ta de sănătate, etnie, religie etc.). De asemenea, nu se dorește colectarea sau prelucrarea datelor minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

3. ACCESUL LA DATELE PERSONALE

Datele personale ale Clienților/Cumpărătorilor pot fi transmise în cadrul companiei Vânzătorului. Aceste date nu vor fi transmise, vândute și sau cedate terților în scopuri de marketing în afara companiei Vânzătorului. Orice transmitere de date către terți va fi realizată de către Vânzător numai pentru a ca acesta să-și poată vinde Bunurile Clienților/Cumpărătorilor săi. Pentru fiecare prelucare specifică a datelor cu caracter personal colectate de la Clienți/Cumpărători, Vânzătorul va informa dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de reglementări legale sau este necesară pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este obligatorie furnizarea datelor cu caracter personal și care sunt posibilele consecințe în cazul refuzului.

Vânzătorul va utiliza datele cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi în următoarele scopuri și temeiuri ale prelucrării:

3.1. Pentru prestarea serviciilor Vânzătorului

În beneficiul Clienților/Cumpărătorilor săi poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului de client în cadrul Site-ului.

b) Prelucrarea Comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora.

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă sau la Bunurile achiziționate.

d) Returnarea Bunurilor conform prevederilor legale.

e) Rambursarea contravalorii Bunurilor conform prevederilor legale.

f) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările Clienților/Cumpărătorilor cu privire la Comenzile efectuate sau la Bunurile comercializate.

Prelucrarea datelor personale pentru aceste scopuri este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Vânzător și Cumpărător. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Astfel, numele și prenumele sau detaliile de contact sunt procesate pentru a se putea procesa Comanda plasată, respectiv, pentru a putea îndeplini contractul dintre Vânzător și Client/Cumpărător. Prelucrarea datelor în acest caz este inclusă pe parcursul tuturor activităților, de la înregistrare, prelucrare, plată și livrarea Bunurilor comandate. Fără aceste informații, Vânzătorul nu va putea executa contractul de vânzare-cumpărare dintre părți.

3.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor Vânzătorului

Din dorința de a oferi cea mai bună experiență de cumpărare online, Vânzătorul poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Clienților/Cumpărătorilor săi, poate solicita completarea de chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei Comenzi sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Aceste activități se întemeiază pe interesul legitim al Vânzătorului de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clienților/Cumpărătorilor săi să nu fie afectate.

3.3. Pentru marketingul Vânzătorului

Din dorința de a-și ține la curent Clienții/Cumpărătorii cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care îi interesează, Vânzătorul poate trimite orice tip de mesaj (de exemplu, email, SMS, telefonic, mobilepush, webpush, etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate anterior, informații cu privire la oferte sau promoții, la produse adăugate în secțiunea “Contul meu/Coșul meu”, în secțiunea “Contul meu/Favorite” sau față de care s-a manifestat interes pentru achiziționare, precum și alte comunicări comerciale (de exemplu, cercetări de piață și sondaje de opinie etc.).

Pentru a pune la dispoziția Clienților/Cumpărătorilor informații de interes, Vânzătorul poate folosi anumite date cu privire la comportamentul de cumpărare al acestora (de exemplu, produsele vizualizate, adăugate în wishlist sau achiziționate deja) pentru a crea un profil individual. Vânzătorul se va asigura, întotdeauna, ca aceste prelucrări să se efectueze cu respectarea drepturilor și libertăților Clienților/Cumpărătorilor săi, iar deciziile luate în baza acestora să nu aibă efecte legale asupra lor și să nu-i afecteze similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, comunicările de marketing sunt întemeiate pe consimțământul prealabil al Clienților/Cumpărătorilor, aceștia putându-se răzgândi și retrăgându-și consimțământul în orice moment, prin următoarele acțiuni:


 • Modificarea setărilor din contul de client.

 • Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la Vânzător.

 • Contactarea Vânzătorului folosind datele de contact ale acestuia.

În anumite situații, activitățile de marketing se pot baza pe interesul legitim al Vânzătorului de a promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care se folosesc informații cu privire la Clienți/Cumpărători pentru un interes legitim al Vânzătorului, acesta va lua toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, Clienții/Cumpărătorii pot solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, încetarea prelucrării datelor personale ale acestora în scop de marketing.

3.4. Pentru apărarea intereselor legitime ale Vânzătorului

Pot exista situații în care Vânzătorul va folosi sau transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

 • Măsuri de protecție a Site-ului și a Clienților/Cumpărătorilor față de atacuri cibernetice.

 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.

 • Măsuri de gestionare a altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al Vânzătorului de a-și apăra activitatea comercială, asigurându-se că toate măsurile luate garantează un echilibru între interesele acestuia și drepturile și libertățile fundamentale ale Clienților/Cumpărătorilor săi.

În anumite cazuri, prelucrarea datelor personale se întemeiază pe dispoziții legale, cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabilă în domeniu.

4. TERMENUL DE PĂSTRARE A DATELOR PERSONALE COLECTATE

Ca regulă generală, Vânzătorul procesează datele cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi pentru îndeplinirea contractului pe toată durata comenzii efectuate, până la plata și livrarea Bunurilor. Aceste date vor fi stocate atât timp cât Clientul/Cumpărătorul deține un cont pe Site, conform legii Vânzătorul având obligația de a păstra o parte din aceste date în documentele contabile. Clienții/Cumpărătorii pot solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, Vânzătorul luându-și angajamentul soluționării acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele sale legitime o impun.

Comunicările cu rol informativ sunt trimise Clienților/Cumpărătorilor cât aceștia le acceptă (maxim 10 ani de la obținerea primului consimțământ), respectiv până la dezabonare sau până când își vor exprima dezaprobarea în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în acest scop.

Datele obținute în scopuri de marketing prin intermediul cookie-urilor sunt procesate de către Vânzător pe durata consimțământului dat de către Clienți/Cumpărători pentru utilizarea cookie-urilor, prin permiterea stocării cookie-urilor în browserul acestora, respectiv până când își vor exprima dezaprobarea cu privire la prelucrarea datelor personale în acest scop.

5. STOCAREA DATELOR PERSONALE COLECTATE

În prezent, Vânzătorul stochează și prelucrează datele cu caracter personal al Clienților/Cumpărătorilor săi pe teritoriul României. Cu toate acestea, este posibil, în anumite situații, să transfere anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare, fiind în siguranță și permanent monitorizate.

6. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE COLECTATE

În primul rând, datele personale sunt prelucrate de către Vânzător, prin personalul său. După caz, acesta poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clienților/Cumpărătorilor săi, pentru buna îndeplinire a contractului de vânzare-cumpărare, următoarelor categorii de destinatari:


 • Furnizorilor de produse comercializate pe Site.
 • Furnizorilor de servicii de curierat.
 • Furnizorilor de servicii de plată/bancare.
 • Furnizorilor de servicii de marketing/telemarketing.
 • Furnizorilor de servicii de cercetare de piață.
 • Societăților de asigurare.
 • Furnizorilor de servicii IT.

Altor societăți cu care Vânzătorul poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor comercializate. Accesul terților persoane juridice de drept privat la datele personale ale Clienților/Cumpărătorilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate de cătrte Vânzător, cu aceștia. Toate persoanele care au acces la datele personale ale Clienților/Cumpărătorilor sunt obligate să păstreze confidențialitatea, acest angajament continuând chiar și după încheierea cooperării cu Vânzătorul. În cazul în care Vânzătorului îi revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a-și apăra un interes legitim, poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

7. DREPTURILE CLIENȚILOR/CUMPĂRĂTORILOR

7.1. Dreptul la accesarea datelor personale

Clienții/Cumpărătorii Vânzătorului au dreptul de a solicita informații cu privire la datele personale pe care acesta le deține despre ei, furnizarea acestor informații despre prelucrarea datelor lor personale (care date și dacă au fost prelucrate) realizându-se prin email
.
7.2. Dreptul la rectificarea datelor personale

Clienții/Cumpărătorii au dreptul să solicite rectificarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv prin completarea celor incomplete. Această actualizare (rectificare/completare) de date poate fi realizată direct în contul de client, pentru cei care s-au înregistrat în Site. Doar în cazul informațiilor actualizate corect, Vânzătorul poate asigura realizarea Comenzilor plasate.

7.3. Dreptul la portabilitatea datelor personale

Când Vânzătorul prelucrează date personale prin mijloace automate în baza acordului dat de către Clienții/Cumpărătorii săi, aceștia au dreptul de a obține transferul prin email a unei copii a datelor cu caracter personal pe care le-au transmis anterior către Vânzător.

7.4. Dreptul la ștergerea datelor personale

Clienții/Cumpărătorii au dreptul să șteargă sau să solicite ștergerea oricând, a orice date cu caracter personal prelucrate de Vânzător, în baza așa numitului “drept de a fi uitat”, atunci când nu mai sunt necesare scopurile prelucrării sau atunci când Vânzătorul nu mai are niciun motiv legitim de a continua. Drept excepție sunt următoarelor situații:


 • Există o solicitare nerezolvată încă de către Vânzător
 • Există o Comandă neexpediată integral sau parțial.
 • Există sume nerestituite de către Vânzător.
 • Dacă există banuială sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani.

Pentru achizițiile efectuate, datele cu caracter personal care au legătură cu tranzacțiile respective vor fi păstrate de către Vânzător în conformitate cu legislația contabilă.

7.5. Dreptul de opunere la prelucrare bazată pe interes legitim

Clienții/Cumpărătorii au dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale bazate pe interesul legitim.

Vânzătorul va putea continua să prelucreze datele cu caracter personal doar dacă poate demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, care să prevaleze asupra intereselor și drepturilor Clienților/Cumpărătorilor, sau în baza unor proceduri judiciare.

7.6. Dreptul de opunere la marketingul direct

Clienții/Cumpărătorii au dreptul de a se opune marketingului direct realizat de către Vânzător, putându-se dezabona astfel:


 • urmând instrucțiunile din fiecare email de marketing.
 • modificând setările contului de client din Site.

7.7 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale

Clienții/Cumpărătorii au dreptul să solicite restricționarea procesului de prelucrare a datelor personale în următoarele situații: Dacă Vânzătorul este sesizat de incorectitudinea anumitor date personale, acesta trebuie să restricționeze orice prelucrare a datelor respective până la verificarea corectitudinii lor.

Dacă opunerea se referă la prelucrarea datelor în baza interesului legitim al Vânzătorului, acesta va restricționa orice prelucrare de date personale până la confirmarea interesului său legitim.

Dacă prelucrarea este ilegală, Clienții/Cumpărătorii se pot opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând restricționarea utilizării datelor personale.

Chiar dacă Vânzătorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar acestea sunt necesare Clienților/Cumpărătorilor pentru a-și apăra drepturile în instanță.

7.8. Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere

Clienții/Cumpărătorii care sunt de părere că Vânzătorul prelucrează în mod incorect datele cu caracter personal, îl pot oricând contacta pe acesta. De asemenea, au dreptul de a adresa plângere unei autorități de supraveghere (ANSPDCP).

8. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Vânzătorul este responsabil de securitatea datelor colectate de la Clienții/Cumpărătorii săi. Manipularea datelor cu caracter personal este în deplină conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv cu Politica generală de confidențialitate (GDPR).

Toate datele cu caracter personal în formă electronică sunt stocate în baze de date și sisteme accesibile numai persoanelor care au nevoie să dispună direct de aceste date personale, în scopurile specificate și numai în măsura în care acest lucru este necesar. Accesul la datele personale este protejat prin parolă.

9. CONTACT

Pentru orice nelămuriri referitoare la procesarea datelor personale sau în cazul în care se constată o încălcare a acestor drepturile, Clientul/Cumpărătorul poate contacta Vânzătorul la adresa de email [email protected] sau la numărul de telefon 0788000009.

10. VALABILITATE

Acest regulament a intrat în vigoare la data de 01.01.2020.

 

Ghidul tau autentic de shopping. Viziteaza site-ul inkark.ro pe ShopMania